KONTAKT

ONLINE-KABELKY.cz
online-kabelky@seznam.cz
tel: +420606410136
napište nám

NOVINKY

arr3SLEVOVÝ POUKAZ -5%Nakupte u nás a na Vaše další nákupy získáte neomezenou slevu -5%. Slevouvý poukaz Vám bude zaslán... arr3DÁRKOVÝ POUKAZDárkový poukaz je vhodným dárkem pro nejrůznější příležitosti k svátku, narozeninám,...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


1.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě online-kabelky.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Ing. Alice Jedličková, Pirinská 3245, Praha 4, 143 00, IČ: 761 70 861. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

2. Objednávka - uzavření smlouvy

a.    Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.online-kabelky.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

b.    Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

c.    K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).

d.    Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném nn www.online-kabelky.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

e.    Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.

f.     Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo pokud je v objednávce zvolena možnost osobní odběr pak kupující zboží osobně převezme na provozovně prodávajícího dle možného výběru v objednávce.

g.    Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

h.    Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetové nákupní galerii www.online-kabelky.cz , dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech.

i.      Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

a.    Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu v pracovní dny do 2 - 3 pracovních dní od přijetí objednávky v případě, že zboží je skladem po převzetí objednávky. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání. V případě, že není zboží skladem bude kupující neprodleně informován na uvedený e-mail v objednávce o termínu dodaní. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část odeslána do 7 kalendářních dnů zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

b.    Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.

c.    Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

4. Záruka a reklamace

a. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka je dána zákonem a je určena pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují pro svou podnikatelskou činnost. Záruční doba začíná běžet v den převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

b.    V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

c.    Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.

d.    Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním výrobku, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

e.    Zboží, které vracíte nebo chcete vyměnit či reklamovat doručte DOPORUČENĚ, nebo pošlete jako BALÍK DO RUKY nebo jako BALÍK NA POŠTU (ne na dobírku) s doručenou fakturou na adresu: Ing. Alice Jedličková, Pirinská 3245, Praha 4, 143 00.

f.     V případě vrácení zboží vám bude proplacena cena zboží včetně poštovného.5. Doprava a platby

Česká republika:

Osobní odběr –  od 1.2.2017 nepřijímáme hotovost!!! Pro osobní odběr je nutné zvolit platbu předem. Informace ohledně platby jsou uvedeny v objednávce, popřípadě Vám mohou být zaslány e-mailem. Nejdříve je nutné za zboží zaplatit celkovou částku předem na náš bankovní účet, poté si zboží můžete přijít vyzvednou na dané adrese. (nutná domluva předem na tel.: 606410136, adresa: Pirinská 3245, Praha 4, 143 00). V případě, že nebudete se zbožím spokojeni a zboží nepřevezmete osobně, peníze Vám obratem vrátíme zpět na Váš bankovní účet!

Balík do ruky (Česká pošta) – 119 Kč

Balík na poštu (Česká pošta) - 109 Kč

Platba předem na bankovní účet.

Dobírka: 55 Kč

 

Na Slovensko nezasíláme!

 

6. Odstoupení od smlouvy

a.    Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

b.    Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně.

c.    Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka.

d.    Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.

o    zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

o    musí být nepoškozené

o    musí být kompletní

o    kopie dokladu o koupi

o    zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)

o    v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.)

o    dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 30 kalendářních dnů od obdržení zásilky.

 

7. Jiná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.


8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2015 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na online-kabelky@seznam.cz.